top of page
_EPX8595.JPG

Ultraljudsdiagnostik
rörelseapparaten

Ultraljudsundersökning av rörelseapparatens delar såsom muskler, senor, leder, ligament, nerver mm.

Ultraljudsdiagnostik av rörelseapparaten är idag en mycket användbar och tillförlitlig undersökningsmetod i händerna på en kompetent och erfaren vårdgivare. 

Ultraljud ger både en överlägsen upplösning/detaljrikedom samt möjliggör dynamiska undersökningar i realtid.

Både akuta skador och mer långsamt tilltagande överbelastningsskador lämpar sig väl för undersökning med ultraljud.

Med modern utrustning och kompetent användare är ultraljud många gånger lika bra som MR vid undersökning av exempelvis skador i axelns senor, senor i underben och hand m.m.

Undersökning av nerver i extremiteterna görs snabbt och lätt med ultraljud.

Ultraljud medför ingen skadlig joniserande strålning och påverkas inte negativt av metalliska föremål såsom proteser, skruvar, plattor etc. För personer med klaustrofobi samt barn som har svårt att ligga still är ultraljud ett bra alternativ till MR.

 

Vilka är dom vanliga diagnoserna vi undersöker?

 

 • Impingement i axeln​

 • Slemsäcksinflammation i axeln

 • Skador på rotatorkuffen

 • Bicepsruptur & bicepstendinos

 • Tennis- & golfarmbåge

 • Triggerfinger

 • Ganglion

 • Bakercysta

 • Mb De Quervain

 • Nervinklämningar i armar och ben

 • Hamstringsruptur

 • Quadricepsruptur

 • Kollateralligamentskador i knä

 • Tennisleg/gubbvad

 • Hälseneruptur & hälseneinflammation/tendinos

 • Slemsäcksinflammation i foten

 • Hälsporre/plantarfascit

 • Peroneustendinit & peroneusluaxtion

Boka undersökning

Klicka på länken och följ anvisningar för att boka.

Välj alternativtet "ultraljud - rörelseapparaten"

Undersökningen kostar 1100-1350kr.

bottom of page