top of page

Akillestendinopati

Hälseneinflammation

Symtom

Smärta i hälsenan är mycket vanligt inom idrotten och drabbar främst idrotter med mycket löpning och hopp. Besvären beror på överbelastning av senan som i sin tur kan bero på många faktorer. Vanliga orsaker är snabbt ökad träningsmängd, byte av skor, otillräcklig återhämtning m.fl.

Symtomen är oftast långsamt tilltagande smärta kring senans mittportion eller infästning mot hälbenet. 

Senare i förloppet ses en svullen/förtjockad sena där det kan uppstå små bristningar med akut ökade besvär som följd. 

Med ultraljudsdiagnostik kan senan noga undersökas och graden av degenerativa förändringar kan kartläggas vilket är en god förutsättning för rätt diagnos, prognos och behandling.

Unikt för ultraljud är även möjligheten att identifiera och kvantifiera mängden invasiva blodkärl i senan. Dessa kan i undantagsfall behandlas specifikt. 

Behandling

Behandlingen är i regel alltid konservativ. Fokus ligger på rehabiliterande träning och kompletterande behandlingsmodaliteter som stötvåg och PRP-injektioner. 

Fynd vid ultraljudsundersökningen styr ofta behandlingsvalen.

Kortisoninjektioner är historisk vanligt förekommande men bör undvikas.

bottom of page