top of page

Om oss

Ultraljudscentrum är en diagnostisk instans med inriktning på ultraljudsdiagnostik av allmänmedicinska och muskuloskeletala frågeställningar.

Vi vill bidra till en snabbare och mer träffsäker diagnostisk utredning och behandling av våra patienter. Vi arbetar utifrån vetenskaplig evidens och rådande praxis och vi är stolta över att våra undersökningar håller mycket hög kvalitet.

Med patienten i fokus

För oss är mötet med patienten så mycket mer än en undersökning eller en behandling.

Till varje diagnos och besvär finns en patient som är delaktig genom både undersökning och efterföljande åtgärder. 

Ultraljudsundersökningen ställs alltid i relation till övriga undersökningar och eventuella undersökningsfynd kopplas till upplevda besvär och kliniska fynd.

Patient med hälsovårdare
_EPX8758.JPG

Säker & tillförlitlig bilddiagnostik

Ultraljudsdiagnostik erbjuder undersökning med överlägsen upplösning av mjukdelar i jämförelse med annan bilddiagnostik. Med ultraljud avbildas den undersöka strukturen i realtid vilket ger möjlighet till dynamiska undersökningar, vägledning vid injektioner och vävnadsprover samt undersökning av inflammation och blodflöden.
 

Ultraljudsdiagnostik är fri från farlig joniserande strålning och påverkas inte negativt av metaliska föremål såsom protesmaterial, skruvar, plattor etc.
För patienter med pacemaker och klaustrofobi är ultraljud ofta ett bra alternativ till MR.

Våra medarbetare

Vi som arbetar på Ultraljudscentrum har lång erfarenhet av ultraljudsdiagnostik och ultraljudsledda internventioner.

Vi har arbetat både inom statlig och privat sektor på såväl mindre som större kliniker och sjukhus. Samtliga medarbetare är även verksamma lärare/föreläsare inom sitt områden.

bottom of page