top of page

Besvär / diagnos

Vi undersöker och diagnostiserar ett stort antal olika besvär i hela kroppen.

Ultraljudsdiagnostik av rörelseapparaten lämpar sig särskilt väl vid besvär i extremiteterna(armar och ben).

För undersökning av bl.a bukens organ är ultraljud många gånger ett vedertaget förstahandsval. 

Här under har vi listat ett axplock av de vanligaste diagnoserna vi undersöker.

_EPX8575.JPG

Besvär i axeln

Smärta i axeln är en av de vanligaste besvären i rörelseapparaten. Besvären kan vara både akuta och långsamt tilltagande samt bli mycket långdragna. Vid akuta besvär krävs en noggrann undersökning för att kunna upptäcka eventuella skador som behöver särskilda åtgärder såsom operation.

_EPX8623.JPG

Besvär i armbågen

Smärta i armbågen är oftast förknippat med överbelastning av senfästen på armbågens in- och utsida. Dessa uppstår oftast i samband med idrott såsom tennis, padel och golf  men även vid hushållsarbete och monotona kontorssysslor.

_EPX8758_edited.jpg

Besvär i knät

Knäsmärta är ett mycket vanligt besvär som drabbar många idrottsaktiva. Överbelastningsskador i knät tillhör en av de allra vanligaste diagnoserna vi undersöker. Smärtan är ofta diffus och för patienten svår att lokalisera. Akuta knäskador gör det ofta svårt att undersöka kliniskt pga svullnad, smärta och nedsatt rörlighet.

_EPX8731.JPG

Besvär i höft

Höften och ljumsken är ett komplext område och orsakerna till smärta och besvär kan vara många. 

Skador i höft och ljumske är särskilt förekommande inom idrotter som fotboll och hockey.

Smärta från höftleden hos barn bör genomgå skyndsam undersökning.

_EPX8784.JPG

Besvär i fot

Skador och smärtor i foten drabbar såväl unga som gamla. Akuta skador i samband med motion och idrott är vanligt men får sällan tillräcklig uppmärksamhet vilket ibland resulterar att allvarliga skador förblir oupptäckta och att adekvat behandling uteblir.

bottom of page