top of page

Bicepsruptur

Ruptur av m.biceps brachii distala del

Symtom

Ruptur av bicepssenans distala del kring armbågen är betydligt mer ovanligt jämfört med bicepsruptur kring axeln. Skadan uppstår nästan uteslutande vid tunga lyft där senan utsätts för stor belastning.

Skadan resulterar oftast i rejäl blödning och smärta samt påtagligt minskad kraft vid böjning och supination(rotation där handflatan vrids uppåt). En misstänkt skada på biceps vid armbågen ska utredas snarast och bilddiagnostik är oftast nödvändigt för en korrekt bedömning/diagnos.

Med ultraljudsdiagnostik kan sena och tillhörande muskulatur bedömas i sin helhet och under rörelse/belastning vilket ger mer en säker diagnos. Undersökningen kräver en mycket kompetent och erfaren undersökare då särskilda undersökningstekniker krävs. 

Behandling

Behandlingen är i regel kirurgisk där senan sys tillbaka vid sitt fäste. Graden av skada och degenerativa förändring samt senstumpens position är ofta avgörande för behandlingsval och resultat vid kirurgi.

Partiella skador kan ibland behandlas konservativt med rehabiliterande träning och PRP-injektioner.

bottom of page