top of page

Slemsäcksinflammation

Subacromiell bursit

Symtom

Bursa subarcomiale-subdeltoideus är en stor slemsäck som skyddar axelns senor från friktion och nötning. Slemsäcken kan beskrivas som ett tunt smörjlager som täcker större delen av axeln framsida och utsida.

Vi upprepat arbete över axelhöjd i samband med idrott eller hushållssysslor kan slemsäcken i axeln bli irriterad och svullna. Även ett direkt fall på axeln kan skada slemsäcken. En svullen slemsäck leder till smärta och värk kring axelns framsida och utsida som ofta begränsar rörelseförmågan särskilt över horisontalplanet. Det är i regel smärtsamt att ligga på den affekterade sidan och sömnen blir påtagligt störd. Ibland uppstår även smärtsamma knäppningar i axel vid rotation och lyft utåt. 

Med ultraljudsdiagnostik går det enkelt att undersöka axelns slemsäckar och angränsande senor/mjukdelar. Ultraljud möjliggör undersökning under rörelse vilket oftast är en förutsättning för att kunna se en eventuell inklämning av slemsäcken i särskilda lägen. Vid en eventuell kortisoninjektion används ultraljud för vägledning så att läkemedlet hamnar rätt vilket ökar både säkerheten och behandlingseffekten.

Behandling

Graden av besvär/smärta avgör behandlingen. 

Kraftig smärta och nedsatt funktion motiverar en kortisoninjektion i slemsäcken för att få ned inflammationen. 

Långvariga men lindriga besvär från en degenerativ slemsäck behandlas vanligtvis med rehabiliterande träning och eventuell PRP/ACP-injektion.

bottom of page