top of page

Fotledsstukning

Stukning

Symtom

Stukning av fotleden är en av världens vanligaste idrottsskador. En stukning kan variera vad gäller omfattning och lokalisation men innebär alltid en påverkan/skada av fotledens ledband/ligament. 

Överlägset vanligast är stukning med s.k supinationsvåld där vikten hamnar på fotens utsida och foten viks inåt. Detta resulterat i skada på de yttre ledbanden och ledkapseln. 

En ibland förbisedd stukning är en s.k "syndesmosskada"där andra viktiga ledband skadas. Skademekanismen är tydligt annorlunda från den mer typiska supinationsskadan och beror oftast på en utåtrotation av foten i förhållande till underbenet där den drabbade faller "över foten" framåt. 

Stukning av de inre ledbanden är i jämförelse mycket ovanligt då dessa kräver ett större trauma och en annan skademekanism där vikten istället hamnar på fotledens insida och fotens viks utåt. Dessa skador är ofta förknippade med en eller flera frakturer kring fotleden.

Med hjälp av ultraljud kan ligamenten bedömas i detalj samt testas under belastning. 

Det går även snabbt och enkelt att kontrollera omkringliggande mjukdelar för eventuellt associerade skador. Frakturer kring fotleden ses oftast bra med ultraljud men vid misstanke om en fraktur bör slätröntgen göras.

Behandling

Behandlingen är i regel konservativ men varierar beroende på skadornas omfattning. 

Rehabiliterande träning är av stor vikt för att återställa stabilitet och funktion och minska risken för upprepade stukningar. Patienter med kvarvarande instabilitet ska remitteras vidare till fotkirurg för bedömning om en eventuell kirurgisk åtgärd är nödvändig.

bottom of page