top of page

Golfarmbåge

Medial epikondylit/epikondylalgi

Symtom

Golfarmbåge eller medial epikondylit är en överbelastningskada kring armbågens insida.

Smärtan uppkommer pga irritation i böjsenorna som styr handled och fingrar. Vanligast är en långvarig överbelastning i samband med idrott såsom golf och klättring samt vid hushållsarbete. 

Någon typiska inflammation finns sällan och således har antiinflammatoriska läkemedel som NSAID och kortison dålig effekt över tid. 

Långvariga besvär leder ofta till degenerativa skador på senvävnaden som är viktig att ta hänsyn till vid rehabilitering och behandlingsåtgärder. 

Med ultraljudsdiagnostik kan senorna noga undersökas och graden av degenerativa förändringar kan kartläggas vilket är den god förutsättning för rätt diagnos, prognos och behandling.

En viktig del i undersökning är även att utesluta andra åkommor som kan maskera sig som golfarmbåge.

Behandling

Behandlingen är i regel alltid konservativ. Fokus ligger på rehabiliterande träning och kompletterande behandlingsmodaliteter som stötvåg och PRP-injektioner. 

Fynd vid ultraljudsundersökningen styr ofta behandlingsvalen.

Kortisoninjektioner är historisk vanligt förekommande men bör undvikas.

bottom of page