top of page

Artros i knäleden

Degenerativ broskförändring

Symtom

Artros är en degenerativ process av ledbrosk som över tid resulterar i nedsatt rörlighet och ibland smärta.

Knäleden tillhör en av de vanligast drabbade lederna i kroppen men symtomen och graden av besvär tycks variera stort bland patienter med till synes samma grad av artros. 

Vanliga symtom är smärta vid gång och belastning samt minskad rörlighet och värk. Återkommande svullnad och sk. Bakerscysta är också vanligt förekommande vid artros i knät. 

Artrosförändringarna kan även resultera i inflammation i ledkapseln och ökat slitage på meniskerna.

Ultraljud kan idag ge en god uppfattning om graden av artrosförändringar i knäleden även om röntgen fortsätter att vara den vedertagna bilddiagnostiska metoden vid artros. 

Den stora fördelen med ultraljud är att svullnad, inflammation i ledkapseln och associerade meniskskador också kan bedömas vid samma undersökning.

Behandling

Symtomen och graden av artros avgör behandlingen. Rehabiliterande träning utför grunden av behandling. Antiinflammatoriska läkemedel och en kortisoninjektion kan vara hjälpsamt i vissa fall. Patienter med grava besvär bör remitteras till ortoped. 

bottom of page