top of page

Akillesruptur

Ruptur av hälsenan

Symtom

Ruptur av hälsenan är en akut skada som oftast uppstår i samband med idrotter som kräver hastiga riktningsförändringar och acceleration/deceleration. Symtomen är en akut uppkommen smärta och svullnad med oförmåga att stödja på framfoten. Ibland hörs en högljudd knall likt ett pistolskott när senan går av. En akut skada kan vara både total eller partiell där den senare innebär att endast delar av senan brustit. Skadan bör bedömas akut för att så snart som möjligt behandlas adekvat. Tyvärr är det vanligt att denna felaktigt bedöms som skada i vadmuskulaturen utan vidare åtgärd. 

En totalruptur som går obehandlad kommer sällan att återfå en god funktion. 

Ultraljud är gold standard för undersökning av skador på hälsenan. En stor fördel med ultraljud är möjligheten till undersökning under rörelse och belastning. Med ultraljud kan man mycket noggrant bedöma en s.k "diastas" som innebär en ökad risk för förlängning av senan.

Behandling

Behandlingen varierar beroende på skadans omfattning. Totala hälsenerupturer kan idag behandlas både konservativt och kirurgiskt. Vanligast är konservativ behandling med en särskild stövel.

Det finns växande evidens för att man bör överväga kirurgisk åtgärd om senan riskerar att läka med en förlängning över 5 mm.

bottom of page