top of page

Impingement

Subacromiellt smärtsyndrom

Symtom

Impingement(inklämning), även kallat subacromiellt smärtsyndrom är en mycket vanlig orsak till smärta i axeln. Smärtan uppkommer när armen lyfts utåt och upp över axelhöjd vilket leder till ett minskat utrymme för senor och andra mjukdelar kring axeln. Diagnosen är mycket ospecifik och avslöjar inte den egentliga besvärsorsaken. Vanligaste orsaken till besväret är överbelastning av axelns senor sk "rotatorkuffen".

Andra orsaker kan vara irritation i slemsäck och utrymmeskrävande förkalkningar.

Impingement är mycket vanligt bland både idrottare och personer med fysiskt tunga och monotona arbetsmoment. 

Ultraljudsdiagnostik erbjuder en överlägsen undersökningsmetod vid impingementsyndrom då metoden både erbjuder mycket hög detaljrikedom/upplösning samt möjliggör rörliga undersökningar.

Vägledning med ultraljud ökar även precisionen och säkerheten vid en eventuell injektionsbehandling. 

Behandling

Behandlingen varierar beroende på den primära orsaken till smärttillståndet. 

Rehabiliterande träning samt ergonomisk anpassning av ex provokativa arbetsmoment utgör den primära behandlingen av sensmärta.

Smärttillstånd och inflammation i slemsäcken kan oftast framgångsrik behandlas med en ultraljudsledd kortisoninjektion.

Utrymmeskrävande förkalkningar kan behandlas med fokuserad stötvågsbehandling eller spolning s.k. "barbotage".

bottom of page