top of page
D289D12F-7A00-4C04-80B9-541F6E071E0E-61434-00001C3DA7D6A7A7_edited.jpg

Ultraljudsvägledd injektion

Här hittar du mer information om våra injektionsbehandlingar och generell information om vad man ska tänka på inför och efter en injektionsbehandling.

Vänligen observera att vi alltid gör en egen bedömning av ditt besvär innan en eventuell injektionsbehandling genomgörs. 

Vi utför endast en injektionsbehandling när vi bedömer att sådan är indicerad.

Kortisoninjektion

Kortison har goda antiinflammatoriska egenskaper vilket kan användas vid behandling av smärtsamma inflammationstillstånd i rörelseapparaten.

Exempel på vanliga besvär som kan behandlas med kortison är:

  • Slemsäcksinflammation i axel och knä

  • Inflammation i senskidor kring hand och fot

  • Smärta/inflammation vid artros i knä, axel, höft, fot, fingrar mm.

  • Vid lokal inklämning av nerv sk. entrapment i underben, underarm, höft mm.

 

Alla injektioner görs med ultraljud för vägledning vilket både ökar träffsäkerheten och patientsäkerheten jämfört med så kallade "blinda" injektioner. Oftast behövs då inte heller samma mängd läkemedel användas vilket har många fördelar.

Kortisonpreparatet blandas oftast med lokalbedövning och således är det viktigt att du som patient inte har någon överkänslighet mot dessa läkemedel.

PRP/ACP(blodplasma)

PRP(Platelet Rich Plasma) eller ACP(Autologous Conditioned Plasma) har blivit en allt vanligare behandlingsmetod av flertalet åkommor i rörelseapparaten under de senaste åren.

Metoden syftar till att med hjälp av patientens egen blodplasma behandla degenerativa sjukdomsprocesser i främst leder och senor.

Eftersom inga läkemedel används är risken för biverkningar och andra oönskade effekter betydligt mindre jämfört med behandling med exempelvis kortison.

 

Så här går en behandling till:

 

1. Via ett vanligt blodprov i armvecket utvinns 15 ml venöst blod(ca en matsked).

 

2. Blodet centrifugeras för att separera ut de olika beståndsdelarna.

 

3. Ren blodplasma utvinns via en ändamålsenligt konstruerad spruta.

 

4. Blodplasman injiceras i den smärtsamma leden eller senan.

 

Vanligtvis rekommenderas 2-3 injektioner med ca 1-2 veckors intervall för maximal effekt.

 

De vanligaste diagnoserna som vi behandlar med PRP/ACP är:

 

  • Artros i knä, höft och axel

  • Tennis- & golfarmbåge

  • Axelns rotatorkuff(senskador/tendinoser)

  • Slemsäcksinflammationer i axel, fot och underben

  • Hälseneinflammationer & partiella skador

  • Hälsporre/plantarfascit

Arthrex Hyalur

Arthrex Hyalur är en hyaluronsyra som injiceras och som används vid behandling av artros.

Hyraluronsyran användas för att förbättra ledvätskans egenskaper och minska smärta och förbättra funktionen i leden. Rekommenderad behandlingsdos är 1-3 injektioner med 1-3 veckor intervall. 

Pris

Kortisoninjektion i led: 2000-2700 kr
Kortisoninjektion i senskida, slemsäck 1500-2000 kr.
PRP/ACP: 3000-3800kr
Hyaluronsyra: 2000-2700

bottom of page