top of page

Kalkaxel

Peritendinitis calcarea

Symtom

Kalkaxel innebär utfällning av kalk i eller runt senorna i axelleden. Vanligast drabbad är m.supraspinatus som står för ca 80% av fallen. 

Kalkaxel delas in i en akut respektive kronisk variant.

Vid akut kalkaxel uppkommer en mycket kraftig smärta som begränsar normala armrörelser och påverkar sömnen. Kronisk kalkaxel ger ofta långsamt tilltagande värk som provoceras vid armrörelser över axelhöjd och vid liggande på den påverkade axeln. Symtomen vid kroniska besvär är snarlika med och svåra att kliniskt särskilja från impingement och slemsäcksinflammation. En kronisk variant kan ibland övergå till en mer akut fas i skedet då kalket bryts ned och tas upp av kroppen.

Ultraljudsdiagnostik kan enkelt upptäcka kalkutfällningar, bedöma graden av inflammation i omkringliggande mjukdelar och upptäcka eventuella associerade skador på exempelvis senorna.

Behandling

Akut kalkaxel behandlas vanligen med NSAID eller kortisoninjektion. Vid kraftig smärta rekommenderas kortison där injektionen görs vägledd med ultraljud för ökad precision. 

Kronisk kalkaxel behandlas främst med rehabiliterande träning och fokuserad stötvågsbehandling som långsamt löser upp kalket och minskar smärtan i senorna.

bottom of page