top of page

Ledbandskada

Skada på mediala-/laterala kollateralligamentet

Symtom

Vridning eller sidoförskjutning av knäleden kan resultera i skada på knäts stabiliserande kollateralligament/ledband. Det inre ledbandet på knäts insida är mest utsatt och kan skadas enskilt eller som en del i en mer omfattande skada som oftast även inkluderar skada på främre korsbandet och/eller inre menisken. Vanliga orsaker är hastiga vridningar i samband med idrotter såsom fotboll och basket.

Skadan ger ofta liten lokal svullnad och smärta vid viktbärande samt begränsar böjning och sträckning i leden initialt. Symtomen är i regel svåra att särskilja från skada på menisk. 

Ultraljud har en jämförbar eller bättre förmåga än MR att upptäcka och bedöma skador på knäts kollateralligament. 

Behandling

I regel konservativ behandling med rehabiliterande träning samt avlastning med ortos/ledskydd.

bottom of page