top of page
D289D12F-7A00-4C04-80B9-541F6E071E0E-61434-00001C3DA7D6A7A7_edited.jpg

Ultraljudsvägledd kortisoninjektion

Injektion med kortison för behandling av inflammatoriska smärttillstånd i bl.a senskidor, slemsäckar & leder.

Kortison har goda antiinflammatoriska egenskaper vilket kan användas vid behandling av smärtsamma inflammationstillstånd i rörelseapparaten.

Exempel på vanliga besvär som kan behandlas med kortison är:

  • Slemsäcksinflammation i axel och knä

  • Inflammation i senskidor kring hand och fot

  • Smärta/inflammation vid artros i knä, axel, höft, fot, fingrar mm.

  • Vid lokal inklämning av nerv sk. entrapment i underben, underarm, höft mm.

 

Alla injektioner görs med ultraljud för vägledning vilket både ökar träffsäkerheten och patientsäkerheten jämfört med så kallade "blinda" injektioner. Oftast behövs då inte heller samma mängd läkemedel användas vilket har många fördelar.

Kortisonpreparatet blandas oftast med lokalbedövning och således är det viktigt att du som patient inte har någon överkänslighet mot dessa läkemedel.

Observera:

För att boka en injektionsbehandling välj "Ultraljud - rörelseapparaten" på bokningssidan.

Inför en eventuell injektion ska det finnas ett tydligt medicinsk underlag som motiverar en injektion.

Vi gör alltid en egen bedömning gällande lämpligheten och säkerheten.

Boka tid

För att boka tid för en injektionsbehandling välj "Ultraljud - rörelseapparaten" på bokningssidan.

Vänligen observera att vi alltid gör en egen utvärdering om en injektion är lämplig vid besöket. 

Pris:

Injektion i led: 2000-2700 kr

Injektion i senskida, slemsäck 1500-2000 kr.

bottom of page