top of page

Artros i höftleden

Degenerativ broskförändring

Symtom

Artros är en degenerativ process av ledbrosk som över tid resulterar i nedsatt rörlighet och ibland smärta.

Höftleden tillhör en av de vanligast drabbade lederna i kroppen men symtomen och graden av besvär tycks variera stort bland patienter med till synes samma grad av artros. 

Vanliga symtom är smärta i ljumsken och sätet vid gång och belastning, minskad rörlighet samt värk nattetid. Det är även vanligt med så kallad "refererad" smärta till lår och knä samt höftens utsida.

Ultraljud kan idag ge en god uppfattning om graden av artrosförändringar i höftleden även om röntgen fortsätter att vara den vedertagna bilddiagnostiska metoden vid artros. 

Den stora fördelen med ultraljud är att svullnad, inflammation i ledkapseln och associerade mjukdelsskador kring leden också kan bedömas vid samma undersökning. Eventuella injektioner i höftleden bör utföras under vägledning av ultraljud för ökad säkerhet och effekt.

Behandling

Symtomen och graden av artros avgör behandlingen. Rehabiliterande träning utför grunden av behandling. Antiinflammatoriska läkemedel och en kortisoninjektion kan vara hjälpsamt i vissa fall. Patienter med grava besvär bör remitteras till ortoped. 

bottom of page