top of page

Ledbandskador

Ruptur av ulnara- respektive radiala kollateralligamentet

Symtom

Likt knät så har armbågen några viktiga ledband som bidrar till ledens stabilitet. Skador på ledbanden kan uppstå akut i samband med ett trauma eller som långsamt debuterande överbelastningsskador. 

Akuta skador är ofta förknippat med idrottsgrenar som gymnastik och kampsport där leden utsätts för stora krafter i sidled. Överbelastningsskador är vanligt vid kastidrotter som baseboll och spjutkastning.

Akuta skador behöver oftast utredas på akutmottagning för att utesluta fraktur eller luxation. Svullnad och smärta leder initialt till en mycket begränsad rörlighet och funktion. 

Långvarig överbelastning av ledbanden leder oftast till smärta sent i förloppet och först när leden är tydligt överrörlig med ökad belastning på leden och andra mjukdelar som följd.

Med ultraljudsdiagnostik kan ledbanden undersökas noggrant. Undersökning med belastning av armbågen avslöjar lätt instabilitet och partiella skador på ledbanden som annars är svåra att upptäcka. 

Behandling

Graden av instabilitet och besvär avgör behandlingen. Rehabiliterande träning tillsammans med en stabiliserande ortos(ledskydd) är oftast tillräckligt för lindrig till måttlig instabilitet. Stora skador på ledbanden med grav instabilitet kräver ibland kirurgisk åtgärd.

bottom of page