top of page

Meniskskada

Skada/ruptur av knäts menisker

Symtom

Meniskerna är två broskringar som finns inuti knäleden och bidrar med bl.a. stötdämpning och stabilitet. Skador på meniskerna är vanliga i samband med idrott såsom fotboll och skidåkning. Skadornas storlek och lokalisation varierar men skador på den inre menisken är klart överrepresenterade.

Vanliga symtom är smärta vid belastning och vridningar i leden. Det är även vanligt med svullnad som begränsar rörligheten. Större skador kan ge låsningar vilket kräver med skyndsam behandling.

Ultraljudsdiagnostik är en användarbar undersökningsmetod av delar av knät inklusive meniskerna. Metoden är jämförbar eller bättre än MR vid undersökning av den inre menisken enligt moderna studier.

Möjligheten till dynamisk undersökning där belastning och tester avslöjar en annars svårupptäckt skada är en annan stor fördel med ultraljud.

Behandling

Behandlingen varierar beroende på symtom, skadans omfattning,  patientens ålder, kravbild etc.

Många meniskskador behandlas idag konservativt med rehabiliterande träning. Större skador och sådana som resulterar i låsningar i knäleden behöver ibland åtgärdas kirurgiskt. 

bottom of page