top of page

Mortons neurom

Metatarsalgi

Symtom

Mortons neurom kännetecknas av smärta kring framfoten som oftast debuterar i samband med viktbärande aktiviteter barfota eller i tunna skor. Det är även vanligt i samband med fjällvandring i nya skor.

Besväret beror på irritation och ibland förtjockning av en liten nerv eller slemsäck som kläms av mellanfotens ben. 

Smärtan är oftast väl lokaliserad över ett mindre område på fotens ovan- och undersida samt ger stålande smärta till angränsande tår, vanligen mellan tredje och fjärde tån.

Viktiga diffentialdiagnoser är smärta från metatarsofalangeala leden samt från metatarsalbenen.

Med ultraljud går det att både bedöma nerver, slemsäckar, ben och leder som alla skulle kunna ge upphov till besväret. En stor fördel med ultraljudet är möjligheten till s.k "sonopalpation" där ett direkt tryck med proben verifierar eller dementerar ett misstänkt besvärsområde. 

Behandling

Behandlingen beror på vilken struktur som är påverkad samt graden av besvär. 

Anpassning av skor och belastning samt rehabiliterande träning utgör grunden i behandlingen.

Mycket irritabla besvär och där initiala åtgärder ej haft effekt kan behandlas med en kortisoninjektion kring nerven eller slemsäcken. Om besvär ändå kvarstår krävs ibland kirurgisk åtgärd.

bottom of page