top of page

Plantarfascialgi

Plantarfasciit/hälsporre

Symtom

Plantarfascialgi eller plantarfasciit är en mycket vanlig orsak till smärta i hälen.

Symtomen är typiska med smärta kring hälens undersida som oftast är värst på morgonen och efter belastning såsom promenader. Smärtan beror oftast på irritation i fästet till plantarfascian(en senahinna) men kan även bero på slemsäcksinflammation, inklämning av en nerv eller en skadad hälkudde.

Begreppet "hälsporre" ger olyckligtvis en felaktig uppfattning om att besvären orsakas av benpålagringar/sporre vilket inte stämmer. Ibland ses en sådan sporre men denna är inte orsaken till besväret.

Ultraljud är en överlägsen undersökningsmetod av fotens mjukdelar inklusive plantarfascian. Utöver en detaljerad information om plantarfascian kan hälsenan, hälkudden, nerver och andra orsaker till besväret undersöks med stor noggrannhet. 

Behandling

Behandlingen är i regel konservativ med fokus på rehabiliterande träning. Orsaken till smärtorna avgör behandlingen.

Det är av stor vikt att se över valet av skor samt modifiera belastning i vardag och idrott.

Oftast kan ett ordentligt skoinlägg ger god smärtlindring. 

Stötvågsbehandling har idag en bevisat god effekt på besvär som orsakas av smärta från plantarfascian.

I mycket svåra och långvariga besvär kan kirurgisk åtgärd bli aktuellt.

bottom of page