top of page

Tennisarmbåge

Lateral epikondylit/epikondylalgi

Symtom

Tennisarmbåge eller lateral epikondylit är en överbelastningskada kring armbågens utsida.

Smärtan uppkommer pga irritation i sträcksenorna som styr handled och fingrar. Vanligast är en långvarig överbelastning i samband med idrott såsom racketsport samt vid monotont kontorsarbete. Besväret har även historiskt kallats för musarm. Någon typiska inflammation finns sällan och således har antiinflammatoriska läkemedel som NSAID och kortison dålig effekt över tid. 

Långvariga besvär leder ofta till degenerativa skador på senvävnaden som är viktig att ta hänsyn till vid rehabilitering och behandlingsåtgärder. 

Med ultraljudsdiagnostik kan senorna noga undersökas och graden av degenerativa förändringar kan kartläggas vilket är en god förutsättning för rätt diagnos, prognos och behandling.

En viktig del i undersökning är även att utesluta andra åkommor som kan maskera sig som tennisarmbåge.

Behandling

Behandlingen är i regel alltid konservativ. Fokus ligger på rehabiliterande träning och kompletterande behandlingsmodaliteter som stötvåg och PRP-injektioner. 

Fynd vid ultraljudsundersökningen styr ofta behandlingsvalen.

Kortisoninjektioner är historisk vanligt förekommande men bör undvikas.

bottom of page