top of page

Trokanteralgi

Smärta kring höftens utsida

Symtom

Smärtor kring höftens utsida är mycket vanligt och drabbar både kvinnor och män i alla åldrar men besvären är mer vanligt förekommande bland medelålders kvinnor. 

Typiska symtom är smärta kring höftens utsida vid gång, löpning samt att ligga på affekterad sida. 

Smärtan uppkommer ofta pga överbelastning och degeneration av sätesmuskulaturens senfästen vid höftens utsida. Besvären kan ofta felaktigt bedömas som slemsäcksinflammation, vilket är sällsynt. 

Någon typisk inflammation finns sällan och således har antiinflammatoriska läkemedel som NSAID och kortison dålig effekt över tid. 

Långvariga besvär leder ofta till degenerativa skador på senvävnaden som är viktig att ta hänsyn till vid rehabilitering och behandlingsåtgärder. 

Med ultraljudsdiagnostik kan senorna noga undersökas och graden av degenerativa förändringar kan kartläggas vilket är en god förutsättning för rätt diagnos, prognos och behandling.

Behandling

Behandlingen är i regel alltid konservativ. Fokus ligger på rehabiliterande träning och kompletterande behandlingsmodaliteter som stötvåg och PRP-injektioner. 

Fynd vid ultraljudsundersökningen styr ofta behandlingsvalen.

Kortisoninjektioner är historisk vanligt förekommande men bör undvikas. Ibland kan dock sådan vara behjälplig för smärtlindring om rehabiliterande träningen ej har fullgod effekt. 

bottom of page