top of page

Ultraljudsdiagnostik buk & övrigt

Undersökning av bl.a. bukens organ, sköldkörtel, scrotum mm.

Med ultraljud kan organ såsom lever, mjälte, gallblåsa, sköldkörtel, testiklar m.fl undersökas.

Med modern utrustning har ultraljudsdiagnostik en överlägsen upplösning jämfört med exempelvis MR och datortomografi. Ultraljud är dessutom fri från skadlig joniersande strålning.


bottom of page